Udzielamy kompletnej gwarancji na materiały i wykonanie, która obejmuje pełne zastąpienie wadliwych materiałów bez ponoszenia przez ciebie dodatkowych kosztów. Przez pierwszy rok Dobry Dach  jest odpowiedzialna za wszystkie naprawy twojego dachu, które są objęte gwarancją. Po tym okresie, za wszelkie naprawy odpowiedzialny jest producent.